PickType

Informatie over Mijn Mening In Beeld

Het instrument Mijn Mening In Beeld meet de tevredenheid van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking vanaf zeven jaar met behulp van een interactief computerprogramma. Hierbij is gebruik gemaakt van dagelijkse onderwerpen, met behulp van ondersteunende communicatie (ingesproken en geschreven tekst en fotoís). Leesvaardigheid is niet vereist. Op deze manier kan een grotere groep cliŽnten mee praten over kwaliteit en tevredenheid. Daarnaast is er in ditzelfde computerprogramma, in een oefengedeelte, de mogelijkheid voor cliŽnten om met behulp van digitale spelletjes te oefenen in het maken van keuzes en het geven van hun mening over alledaagse onderwerpen.

MMIB is binnen ís Heeren Loo Kind & Jeugd door een multidisciplinair team ontwikkeld. Midden 2014 wordt het instrument, na uitvoerig te zijn getest, afgenomen bij alle kinderen en jongeren van deze organisatie. Inhoud en kwaliteit van het instrument zijn er op gericht de tevredenheid van de cliŽnten van Kind & Jeugd in kaart te brengen, zodat op basis van de uitkomsten de zorg en ondersteuning - op individueel en geaggregeerd niveau - nog verder verbeterd kan worden.

Dat Kind & Jeugd zelf de ontwikkeling van dit instrument ter hand heeft genomen, heeft de volgende redenen:

MMIB is een vragenlijst zonder nadruk op geschreven tekst. Het richt zich op kinderen tot 18 jaar. De beginleeftijd hangt af van het kind zelf. Hij/zij kan het instrument invullen zodra hij/zij in staat is zelf eenvoudige keuzes te maken. De ťťn kan dat sneller dan de ander. Om te kunnen oefenen, bevat het computerprogramma MMIB een apart oefengedeelte.

Hieronder ziet u een viertal screenshots.

Screenshots

Het instrument heeft twee inhoudelijke doelen:

  1. Kinderen en jongeren krijgen meer regie over hun eigen leven door te oefenen met kiesvaardigheden en het geven van hun mening.
  2. De organisatie krijgt de beschikking over kwantitatieve informatie die feedback geeft op het functioneren van de organisatie en haar medewerkers. Deze informatie geeft enerzijds input aan jaarplannen en beleid, anderzijds levert zij ook concrete adviezen voor begeleiders op.

In MMIB krijgen kinderen en jongeren vragen over onderwerpen die dicht bij hun dagelijkse praktijk en begripsvermogen liggen. De techniek is zo gebouwd dat het programma met een eenvoudige aanpassing ook bruikbaar is voor volwassenenzorg. Als een vraag te moeilijk is, of als het kind geen antwoord wil geven, bestaat er de mogelijkheid de vraag over te slaan. Dit wordt weergegeven in de grafiek, zodat ook geanalyseerd kan worden welke vragen lastig zijn voor kinderen en op welke leeftijd dat vooral speelt.

De leidinggevende krijgt de resultaten van MMIB op geaggregeerd niveau. Er kan in de uitkomsten een selectie gemaakt worden vergelijkbaar met wat er mogelijk is met de gegevens uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers binnen Kind & Jeugd: op leeftijd, ZZP, geslacht, product, locatie en regio.

De uitkomsten worden gepresenteerd in cirkeldiagrammen.
In het programma is ingebouwd dat er pas resultaten worden weergegeven in een diagram als er tenminste 5 cliŽnten zijn die aan de selectie-eisen te voldoen om de privacy te waarborgen. Het kind of de jongere kan zelf kiezen of hij iets wil met de individuele resultaten of anoniem wil blijven in het totaal. Als hij met de resultaten een vervolgtraject in wil gaan, kan dat het volgende betekenen:

GotoDemo